Selvplukprisen i år er 38,5 kr. pr. kg. for både jordbær og ærter.